Om

Mission

WINGS\’ mission er at gøre gode kvindelige iværksætterinitiativer tilgængelige i EU, samtidig med at der bygges bro mellem de lokale og/eller nationale initiativer fra kvindelige iværksættere. Desuden vil projektet styrke og inspirere kvindelige iværksættere, således at de får mulighed for at gå sammen om fælles mål, samtidig med at de får tilegnet sig innovative læringsredskaber.

Målgruppe

WINGS-projektet er rettet mod kvindelige iværksættere, EU-projektledere, -forskningsgrupper, -fjernuddannelsesinstitutioner, -sammenslutninger eller -konsortier på nationalt eller europæisk niveau, nationale og regionale kvindenetværk, kvindelige migranter og offentlige og private aktører inde for IKT- og iværksætterområdet. De primære interessenter er kvindelige iværksættere, fjernuddannelsesinstitutioner og EU-projektledere og -forskningsgrupper, der arbejder inden for IKT- og iværksætterområdet.
Disse målgrupper er udvalgt på baggrund af en omhyggelig gennemgang af tidligere undersøgelser og EU-finansierede projekter.

Mål

Projektets mål er at skabe et stærkt, genkendeligt og bæredygtigt EU-dækkende netværk samt en online platform, som vil gøre det muligt at få let adgang til og dele eksisterende uddannelsesmuligheder, der skal støtte kvindelige iværksættere. Målsætningerne er at:

1

Udvikle et unikt EU-netværk til fremme af IKT-læringssystemer for det formål at støtte og undervise kvindelige iværksættere. Fokus er på at skabe stor synlighed og maksimere udnyttelsen af nyskabende god praksis inden for området.

2

Styrke forbindelserne mellem kvindelige iværksættere, projektledere, læringsmiljøer, multiplikatorer og samfundet som helhed samt at tilskynde til viden- og erfaringsudveksling via en flersproget, integreret, online platform.

3

Skabe en platform, hvor det er muligt at få adgang til værdifulde og nyskabende europæiske læringsmuligheder; at fremme nye forretningsmuligheder ved at skabe et virtuelt marked for e-handel og skabe grobund for international netværksdannelse.

Aktiviteter

For at kunne opfylde projektets målsætninger er der fastlagt en række specifikke strategiske prioriteter:

  • Udvikling af en flersproget, europæisk, integreret platform, der samler eksisterende uddannelsesmateriale til kvindelige iværksættere, kategoriseret i overensstemmelse med emnet/den geografiske placering af det indsamlede materiale;
  • Definition af specifikke kriterier for indsamling af god praksis-initiativer og innovative projektresultater fra EU inden for kategorierne uddannelse, e-læring og selvstudiematerialer, e-coaching og mentoring af kvindelige iværksættere;
  • Implementering af et virtuelt marked, der fremmer internethandel og dermed åbner markedet for og øger synligheden af de kvindelige iværksætteres virksomheder og produkter;
  • Øge opmærksomheden omkring og anerkendelsen af kvindelige iværksættere blandt EU\’s medlemslande samt fremhæve områdets beskæftigelsespotentiale;
  • Etablering af et mere inklusivt miljø for kvindelige migranter, der ønsker at starte egen virksomhed, ved at dedikere et specielt modul i den online platform til deres behov;
  • Mainstreaming i alle projektets faser for at sikre, at mindst halvdelen af projektets medarbejdere er kvinder, herunder kvindelige iværksættere og migrantspecialister i partnerskabet;
  • Organisering af internationale rundbordsfora for projektgrupper, koordinatorer, multiplikatorer, sammenslutninger, NGO\’er og politiske beslutningstagere med det formål at dele viden og erfaringer og formulere en langsigtet strategi for udbredelse af kvindelige iværksættere i hele Europa;
  • Øge bevidstheden om IT\’s rolle i forhold til at dele viden, netværke og drive forretning blandt EU\’s kvindelige iværksættere;
  • Bruge IKT og innovative værktøjer for at informere om projektresultater, netværksworkshops og projektmøder

Advisory board

Edith Zitz, Mag.a (Østrig)

WINGS Advisory Board Edit Zitz

Har som sit fokusområde køns- og diversitetsmainstreaming. Hun har studeret historie, engelsk og jura i Østrig og USA og specialiserede sig inden for vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer og folkesundhedsspørgsmål. Hun blev født i 1965 i Salzburg og bor og arbejder i dag i Graz.
www.edithzitz.at

Maria Claudia Costantini (Italien)

Maria Claudia Constantini, hvis hovedfag er glossologi, har siden 1988 arbejdet i nonprofitsektoren, hvor hun har forestået en række aktiviteter inden for socialforskning, uddannelse og kultur.
Som Fondazione Risora Donnas projektdesigner og projektleder siden 2004 har Maria Claudia Constantini været involveret i promovering og udvikling af mikrofinans i Italien, promovering af kvindeligt iværksætteri og social og økonomisk inklusion af kvinder.
Hun har deltaget i Fondazione Risorsa Donnas forsknings- og projektaktiviteter: “Rutas de oportunidades para las mujeres cooperativistas. Orientación, inclusión social y emprendimiento en Guatemala”, som er finansieret af IILA; projektet “Risorsa per lo sviluppo”, der har til formål at implementere handlingsplaner for teknisk assistance og support i relation til forretningsudvikling i Roms lokalområder; projektet “Start up! Sostegno all’avvio di microimprese per donne non comunitarie” (for at promovere den kulturelle integration af og bevidsthed om lokale muligheder og ressourcer, for at yde praktisk hjælp i forbindelse med stiftelse og udvikling af nye konkurrencedygtige virksomheder og for at supportere adgangen til offentlige og private økonomiske midler); “Integrated services for the development of female economy” (har til formål at realisere et integreret system af uddannelses- og eksperimentelle services, der kan understøtte udviklingen af \’womenomics\’ i Rom)
Som en del af Fondazione Risorsa Donnas forskningsgruppe arbejdede Maria Claudia også på to europæiske projekter: “TYR The Youngsters’ Reply. Comparison of different parental models” og “Women and media in Europe”, begge projekter relaterer sig til fremme af ligestilling

Riccarda Zezza (Italien)

WINGS Advisory Board Reccarda Zezza

Riccarda, en 42-årig social iværksætter med to børn, arbejdede i 15 år for store, multinationale virksomheder i Italien (Pirelli, Microsoft, Banca Prossima – Intensa Sanpaolo Group) og i udlandet (Nokia), hvor hun varetog stillinger inden for kommunikation og projektledelse.  
For to år siden stiftede hun og blev administrerende direktør for Piano C, en organisation, der ønsker at nytænke de traditionelle måder at arbejde på og at udøve en bæredygtig, social indflydelse ved at retablere forbindelser mellem talenter (især kvinders) og økonomien (i 2012 modtog Piano C prisen som ”Bedste Sociale Innovator i Europa”, der uddeles af Den Europæiske Investeringsbank).

Alla Witwicka-Dudek (Polen)

WINGS Advisory Board Alla Witwicka-Dudek

Alla er certificeret ICC-coach og har karrierecoaching som sit speciale. Hun har en baggrund som erhvervsvejleder og lærer med over 15 års erfaring i at arbejde sammen med erhvervskunder, højere læreanstalter og universitetsstuderende. Hun har udført en række rådgivningsprojekter og uddannelsesforløb inden for personlig og professionel udvikling, funktionsdygtighed i arbejdsmarkedet, medarbejderbranding og mentoring. Hun er medlem af WINGS\’ rådgivende udvalg, koordinator for det internationale projekt ”Study-in-Wroclaw” og arbejder som erhvervsvejledningschef ved Wroclaw University of Economics.

Carmen Cuello (Spain)

WINGS Advisory Board Carmen Cuello

Born in Seville in 1979, Carmen has a degree in Business Administration from the University of Seville and a Masters in Society, Administration and Politics from the Pablo de Olavide University.
She is the Deputy Director of the Andalusian Institute of Youth in the Regional Ministry of Equality, Health and Social Policies since 2012, and is also a municipal councillor of Castilleja de la Cuesta (Seville) since 2011. In the Regional Administration Carmen Cuello was also Chief of Cabinet of the Department of Employment (2011-2012). She previously worked in the management of financial services in the private sector and was responsible for the purchasing department of RGD Mape Group.

Gülşen Akman

WINGS Advisory Board Gülşen Akman

Gülşen Akman startede sin akademiske karriere ved Institut for Industrial Engineering på Kocaeli University efter at have arbejdet fem år i den private sektor. Hun er adjunkt og har i nu 17 år arbejdet i den akademiske verden. Hun har en bachelorgrad fra Yildiz Technical University, en kandidatgrad fra Istanbul Technical University og en ph.d.-grad fra Gebze Institute of Technology. Hendes Postdoc-studier foregik ved Institut for Industrial Engineering på Pennsylvania State University i USA. For yderligere at videreuddanne sig deltog hun i mange seminarer. Hendes forskningsområder er innovation og teknologiledelse og udvikling af iværksætteri blandt industrial engineering-studerende. Derudover forsker hun også inden for områderne produktudvikling, produktudviklingsteams effektivitet og projektledelse. Hun har arbejdet på både nationale og internationale projekter, for eksempel EU-projektet ”International Support for Vocational and Academic Guidance Staff”. Hun er 43 år gammel og mor til to.

Dorien Zelderloo (Belgien)

WINGS Advisory Board Dorien Zelderloo

Dorien Zelderloo er projektkoordinator i Markant vzw, hvor hun, sammen med sit team, leder projekter om kvindeligt iværksætteri og kønsspørgsmål. Hendes karriere startede på Voka – handelskammeret – som mangfoldighedskonsulent i store virksomheder, og hun opbyggede en stor ekspertviden om arbejdsmarkedsproblematikker. I Voka var hun ansvarlig for nye og igangværende projekter, ledelse af et projektteam og håndtering af arbejdsmarkedsbehov i Flamsk Brabant og Bruxelles. I 2008 drog hun på et eventyr, hvor hun kørte fra Bruxelles til Cape Town i en jeep.

Dr. Lyn Batchelor (Storbritannien)

WINGS Advisory Board Lyn Batchelor

Lyn trådte ind i den akademiske verden efter en eklektisk baggrund inden for forretningsverdenen. Hun startede sin erhvervskarriere som fotojournalist på et dagblad. Senere åbnede hun en succesrig motorcykelforretning sammen med sin (tidligere) mand, som er australsk superbike-mester. Derefter beskæftigede hun sig med detailkøb, detailhandelsledelse og konsulentvirksomhed, alt imens hun studerede BBus in Management and Human Resource Management på deltid. Under sit fuldtidsstudie i arbejdsmarkedsrelationer begyndte hun at undervise i ledelse og arbejdsmarkedsforhold ved Griffith University i Queensland, Australien.
I sin første engelske ansættelse på University of Aberdeen i 2006 stod hun i spidsen for kandidatstudiet MSc Management, Enterprise and Innovation and Change. Hun underviste også i virksomhedsopstart og forretningsudvikling på MA- og MSc-niveau i Skotland og forskningsmetodik på studiet MSc Marketing Research. Lyns ph.d.-afhandling er inden for feltet organisationsstudier. Hun blev ansat ved University of Chichester i begyndelsen af studieåret 2010/2011. Lyn står også i spidsen for virksomhedsuddannelsesaktiviteterne ved School of Enterprise, Management og Leadership (SEMAL). 
http://www.chi.ac.uk/staff/dr-lyn-batchelor

Har du nogen ubesvarede spørgsmål? Eller ønsker du at blive en del af vores netværk?
Kontakt os...