O nas

Misja

Misja WINGS polega na rozpowszechnianiu dobrych inicjatyw podejmowanych przez przedsiębiorcze kobiety w Europie, przy równoczesnym pokonywaniu różnego rodzaju barier. Co więcej, projekt zachęca przedsiębiorcze kobiety do łączenia sił przy realizacji wspólnych celów, oferując im innowacyjne narzędzia kształcenia, szkolenia oraz sprzedaży swoich produktów i usług.

Grupa docelowa

Wyniki prac WINGS skierowane są do kobiet-przedsiębiorców, managerów projektów tzw. unijnych, zespołów badawczych, organizacji odpowiedzialnych za nauczanie na odległość, stowarzyszeń i konsorcjów działających na poziomie krajowym i europejskim, regionalnych i krajowych organizacji kobiecych, kobiet-imigrantek, jednostek publicznych i prywatnych aktywnych w obszarze ICT i przedsiębiorczości.
Wymienione grupy zostały wyselekcjonowane na podstawie uprzednio przeprowadzonych badań i analizy wyników projektów unijnych.

Cel główny

Celem projektu jest wykreowanie silnej, rozpoznawalnej, zrównoważonej i ogólnoeuropejskiej grupy networkingowej oraz platformy internetowej stworzonej dla ułatwienia dostępu do istniejących ofert szkoleniowo-edukacyjnych mających za zadanie wspieranie przedsiębiorczości kobiet. Celami szczegółowymi projektu są:

1

rozwinięcie europejskiej unikalnej grupy networkingowej powołanej to wzmacniania systemów ICT służących nauczaniu, udzielaniu pomocy i szkoleniu przedsiębiorczych kobiet, a dzięki temu uzyskanie szerokiej przejrzysztości działań & maksymalne wykorzystanie innowacyjnych dobrych praktyk w obszarze przedsiębiorczości kobiet.

2

wzmocnienie powiązań pomiędzy przedsiębiorczymi kobietami z UE, managerami różnego rodzaju projektów, społecznościami uczącymi się oraz całym społeczeństwem, jak również zachęcanie do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem za pomocą wielojęzycznej europejskiej platformy internetowej.

3

stworzenie platformy internetowej, na której użytkownik znajdzie w jednym miejscu wartościowe i innowacyjne materiały edukacyjne, które może bezpłatnie pobrać; wspieranie nowych biznesów poprzez możliwość skorzystania z wirtualnego rynku WINGS storzonego dla rozwoju handlu elektronicznego oraz wzmacnianie międzynarodowego networkingu.

Działania

Osiągnięcie celów projektu możliwe jest poprzez realizację konkretnych strategicznych priorytetów:

  • Przygotowanie europejskiej wielojęzycznej platformy internetowej, tzw. one-stop-shop; Integruje ona istniejące materiały edukacyjne i szkoleniowe służące wzmacnianiu przedsiębiorczości kobiet; materiały te są skategoryzowane w modułach według tematu / lokalizacji geograficznej;
  • Zdefiniowanie kryteriów zbierania dobrych europejskich praktyk w obszarze rezultatów różnego rodzaju inicjatyw i innowacyjnych projektów takich jak szkolenia, e-learning i materiały edukacyjne do samodzielnej nauki, e-coaching i mentoring dla przedsiębiorczych kobiet;
  • Zastosowanie rynku wirtualnego do handlu elektronicznego przez przedsiębiorów-kobiety i w ten sposób stworzenie dla nich dostępu do dodatkowego rynku zbytu oraz podniesie rozpoznawalności ich firm oraz produktów;
  • Podniesienie świadomości & docenienie przedsiębiorczości przez członków Unii Europejskiej, a także zwrócenie na nią uwagi jako na źródło tworzenia nowych miejsc pracy;
  • Stworzenie otwartego środowiska dla kobiet-imigrantek pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą; wsparcie ze strony WINGS możliwe jest dzięki stworzeniu specjalnego modułu na platformie internetowej adresowanego specjalnie dla nich;
  • Zagwarantowanie podczas realizacji wszystkich faz projektu, że grupa projektowa co najmniej w 50% składa się z kobiet, a także, że wśród partnerów projektu znajdują się kobiety-przedsiębiorcy oraz imigrantki;
  • Organizacja międzynarodowych spotkań przy “okrągłym stole” dla grup projektowych, koordynatorów, stowarzyszeń, organizacji non-profit oraz przedstawicieli władz; Spotkania te mają na celu dzielenie się wiedzą & doświadczeniem oraz stworzenie długoterminowej strategii wsparcia kobiet-przedsiębiorców w Europie;
  • Podniesienie świadomości roli technologii informatycznych (IT) w dzieleniu się wiedzą, w networkingu & w prowadzeniu biznesu przez kobiety-przedsiębiorców w UE;
  • Wykorzystanie ICT & innowacyjnych narzędzi do promocji rezultatów projektu, warsztatów networkingowych, spotkań projektowych.

Grupa doradców

Mgr. Edith Zitz (Austria)

WINGS Advisory Board Edit Zitz

Studiowała historię, filologię angielską oraz prawo w Austrii oraz w Stanach Zjednoczonych. Specjalizuje się w uznawalności kwalifikacji obcokrajowców oraz w problematyce służby zdrowia. Urodzona w 1965 r. w Salzburgu, obecnie mieszka i pracuje w Graz.
www.edithzitz.at

Maria Claudia Costantini (Włochy)

Maria Claudia Costantini pracuje od 1988 r. w sektorze non-profit, gdzie inicjowała wiele przedsięwzięć w obszarze badań społecznych, a także szkoleń i aktywności kulturalnej.
Twórczyni różnego rodzaju projeków i manager projektu Fondazione Risorsa Donna od 2004 r., Maria Claudia Costantini jest zaangażowana w promocję i rozwój mikro kredytów we Włoszech, promocję przedsiębiorczości kobiet jak również w społeczną i ekonomiczną aktywizację kobiet.
Współpracowałą w realizacji badań oraz specjalnych projektów organizacji Fondazione Risorsa Donna: “Rutas de oportunidades para las mujeres cooperativistas. Orientación, inclusión social y emprendimiento en Guatemala”, finansowanych przez IILA; projekt zatytułowany “Risorsa per lo sviluppo” mający na celu wdrożenie serii przedsiewzięć służących technicznemu zabezpieczeniu i wsparciu rozwoju biznesowemu w obszarze administracyjnym miasta Rzym; projekt “Start up! Sostegno all’avvio di microimprese per donne non comunitarie” (mający na celu: wzmocnienie procesów kulturowej integracji oraz podniesienie świadomości o możliwościach i zasobach dostępnych lokalnie, dostarczenie praktycznej pomocy dla rozwoju nowych konkurencyjnych przedsiębiorstw oraz zapewnienie dostępu do prywatnych i publicznych środków finansowych); “Zintegrowane usługi dla rozwoju kobiecej ekonomii” (mający na celu zintegrowanego systemu szkoleń i eksperymentalnych usług, wzmocnienie rozwoju kobiecej ekonomii na obszarze administracyjnym Prowincji Rzym).
Maria Claudia pracowała również jako członek zespołu badawczego w Fondazione Risorsa Donna dla dwóch projektów Europejskich: “TYR The Youngsters’ Reply. Comparison of different parental models” oraz “Women and media in Europe”; Oba projekty związane były z promocją i wyrównywaniem szans

Riccarda Zezza (Włochy)

WINGS Advisory Board Reccarda Zezza

42-letnia przedsiębiorczyni aktywna w obszarze przedsiębiorczości społecznej, mama dwójki dzieci, przez 15 lat pracownik dużych międzynarodowych przedsiębiorstw we Włoszech (Pirelli, Microsoft, Banca Prossima - Intesa Sanpaolo Group) oraz za granicą (Nokia) na różnych stanowiskach, głównie w komunikacji i zarządzaniu projektami. 
Dwa lata temu założyła Piano C oraz została jej prezesem; Piano C jest organizacją założoną w celu nowego spojrzenia na tradycyjne metody pracy oraz wywierania zrównoważonego społecznego wpływu na łączenie talentów (szczególnie posiadanych przez kobiety) dla celów gospodarczych (w 2012 Piano C zdobył pierwszą nagrodę “Najlepszy społeczny innowator w Europe” (ang.: „Best social innovator in Europe”); Nagroda przyznawana jest przez Europejski Bank Inwestycyjny).

Alla Witwicka-Dudek (Polska)

WINGS Advisory Board Alla Witwicka-Dudek

Doradca rozwoju zawodowego i szkoleniowiec z 15-letnim doświadczeniem w pracy z klientami biznesowymi, instytucjami szkolnictwa wyższego i studentami, Alla jest również certyfikowanym przez ICC coachem i specjalizuje się w coachingu kariery zawodowej. Realizowała wiele projektów oraz szkoleń z rozwoju osobistego i zawodowego, ze skutecznego funkcjonowaniu na rynku pracy i z mentoringu. Ałła jest członkiem Zespołu Doradców WINGS; koordynatorką projektu międzynarodowego “Study-in-Wroclaw” oraz pracuje jako kierownik Biura Karier na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Carmen Cuello (Hiszpania)

WINGS Advisory Board Carmen Cuello

Born in Seville in 1979, Carmen has a degree in Business Administration from the University of Seville and a Masters in Society, Administration and Politics from the Pablo de Olavide University.
She is the Deputy Director of the Andalusian Institute of Youth in the Regional Ministry of Equality, Health and Social Policies since 2012, and is also a municipal councillor of Castilleja de la Cuesta (Seville) since 2011. In the Regional Administration Carmen Cuello was also Chief of Cabinet of the Department of Employment (2011-2012). She previously worked in the management of financial services in the private sector and was responsible for the purchasing department of RGD Mape Group.

Gülşen Akman

WINGS Advisory Board Gülşen Akman

Gülşen Akman Po 5 latach pracy w sektorze prywatnym rozpoczęła swoją karierę naukową na Uniwersytecie Kocaeli na kierunku Inżynieria Przemysłowa. Jest obecnie adiunktem posiadającym 17-letnie doświadczenie akademickie. Tytuł licencjacki uzyskała na Uniwersytecie Technicznym Yıldız, tytuł magistra na Uniwersytecie Technicznym w Istanbule, a doktorat w Instytucie Technologicznym Gebze. Po doktoracie realizowała studia w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Stanowym Pennsylvenia na kierunku Inżynieria Przemysłowa. Z myślą o rozwoju własnym uczestniczyła w wielu programach seminaryjnych. Jej obszarem badań jest zarządzanie innowacjami i technologią oraz rozwój przedsiebiorczości studentów inżynierii przemysłowej. Dodatkowo do jej tematów badawczych należą: rozwój produków, skuteczność grup pracujących nad rozwojem produktów oraz zarządzanie projektami. Pracowała w projektach krajowych i międzynarodowych, w tym w projekcie UE: “International Support for Vocational and Academic Guidance Staff”. Ma 43 lata i dwójkę dzieci.

Dorien Zelderloo (Belgia)

WINGS Advisory Board Dorien Zelderloo

Dorien Zelderloo jest koordynatorem projektu w Markant vzw, gdzie zarządza, wspólnie ze swoim zespołem, projektami tematycznie związanymi z przedsiębiorczością kobiet i zagadnieniami gender. Jej kariera rozpoczęła się w Izbie Handlowej – Voka, gdzie pracowała jako konsultant pracujący dla dużych przedsiębiorstw zajmujący się różnorodnością. Dzięki temu stała się ekspertem ds. rynku pracy. W Voka była odpowiedzialna tak za nowe jak i poprzednio realizowane projekty, zarządzanie zespołami projektowymi i reagowanie na potrzeby rynku pracy w Regionach Flemish Brabant i Brukseli. W 2008 postanowiła podjąć przygodę podróżując z Brukseli do Cape Town w jeepie.

dr Lyn Batchelor (Wielka Brytania)

WINGS Advisory Board Lyn Batchelor

Lyn rozpoczęła swoją karierę na uczelni wyższej po burzliwym doświadczeniu w biznesie. Rozpoczęła swoje życie zawodowe jako dziennikarka-fotograf w gazecie codziennej. Następnie otworzyła dobrze prosperujący biznes sprzedaży motocyklów wspólnie ze swoim (ówczesnym) mężem, Australijska Championka w tzw. Superbike. Następnie łączyła sprzedaż i zarządzanie swoim biznesem z działalnością konsultingową oraz z równoczesnym studiowaniem w trybie zaocznym na kierunku Zarządzanie i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Podczas studiów dziennych, które podjęła dla podniesienia kwalifikacji ze Stosunków Pracy, przy równoczesnym rozpoczęciu pracy jako szkoleniowiec małych grup z Marketingu i ze Stosunków Przemysłowych na Uniwersytecie Griffith w Queensland w Australii.
Jej pierwszą pracą w Wielkiej Brytanii było zatrudnienie na Uniwersytecie Aberdeen w 2006 r., gdzie kierowała studiami magisterskimi na kierunku Zarządzanie, Przedsiębiorstwo, Innowacje oraz Zmiana. Uczyła także przedmiotów business start-up oraz rozwój biznesu na studiach magisterskich w Szkocji jak również przedmiot metody badawcze na studiach magisterskich na kierunku Badania Rynkowe. Swój doktorat obroniła w dziedzinie Nauki o Organizacji. Lyn dołączyła do Uniwersytetu Chichester na początku roku akademickiego 2010-2011. Lyn kieruje także przedsiębiorczą aktywnością akademicką w obrębie School of Enterprise, Management and Leadership (SEMAL). 
http://www.chi.ac.uk/staff/dr-lyn-batchelor

Czy nadal masz jakieś pytania? A może chcesz dołączyć do naszej grupy networkingowej?
Skontaktuj się z nami...