Hakkımızda

Misyon

WINGS projesinin amacı, AB’nin başarılı kadın girişimciliği çalışmalarına ulaşılabilirliği artırırken bir yandan da yerel ve/veya ulusal kadın girişimleri arasında köprü kurmaktır. Ayrıca proje, benzer düşünceye sahip kadın girişimcileri bir araya getirerek ve yenilikçi eğitim ve öğretim araçları sunarak onları teşvik etmeyi de amaçlar.

Hedef kitle

WINGS çıktıları kadın girişimcileri, AB proje yöneticilerini, araştırma ekiplerini, mesafeli (uzaktan) eğitim örgütlerini, ulusal veya Avrupa çapında dernek veya konsorsiyumları, ulusal & bölgesel kadın ağlarını, göçmen kadınları, ICT ve girişimcilik alanındaki kamu ve özel aktörleri hedefler. Başlıca paydaşlar, kadın girişimciler, uzaktan eğitim örgütleri, bilgi teknolojileri ve girişimcilik alanlarındaki AB proje yöneticileri & araştırma ekipleridir.
Bu hedef gruplar, daha önceden yapılan araştırmalar ve AB destekli projeler iyice incelenerek seçilmişlerdir.

Amaç

Projenin amacı, AB çapında güçlü, itibarlı & sürdürülebilir bir ağ & online platform kurarak mevcut eğitim ve öğretim olanaklarına erişimi ve paylaşımı kolaylaştırmak suretiyle kadın girişimcileri desteklemektir. Amaçlar şunlardır :

1

Benzersiz bir AB ağı oluşturarak kadın girişimcilerin öğrenmesine, desteklenmesine & eğitilmesine yönelik bilgi ileteşim teknoloji sistemlerine geniş çaplı görünürlük kazandırmak & bu alandaki yenilikçi iyi uygulamaların kullanılmasını en üst seviyeye çıkarmak.

2

Çok lisanlı AB online satış platformu üzerinden AB kadın girişimciler, proje yöneticileri, öğrenme toplulukları, çarpanlar & toplum arasındaki değerli ve yenilikçi bilgi & tecrübelerin değişimini güçlendirmek.

3

Öğrenme olanaklarının bir noktada bulunmasını & erişilebilirliğini sağlamak; E-ticarete yönelik sanal bir market açarak ve uluslar arası ağları kullanarak yeni iş olanakları geliştirmek.

Faaliyetler

Projenin amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bir dizi spesifik stratejik öncelik planlanmıştır:

  • Kadın girişimcileri desteklemek üzere başlıklara/ coğrafi yerleşime göre modüllerin sınıflandırılabildiği mevcut öğrenme ve eğitim olanaklarını da bünyesinde birleştiren “çok lisanlı bir AB tek durakta alışveriş platformu” geliştirmek;
  • Belirli kriterler belirleyerek AB iyi uygulama girişilerini ve yenilikçi proke sonuçlarını kadın girişimci eğitimleri, e-öğrenme & kendi kendine çalışma materyalleri, e-koçluk & danışmanlık kategorlerinde toplamak;
  • Avrupa’daki kadın girişimciler için sanal bir Pazar Yeri kurarak e-ticaret fırsatlarını güçlendirmek ve ayrıca kadın girişimcilerin pazara eşirebilirliğini, ürün ve şirketlerinin görünürlüğünü sağlamak;
  • AB üyeleri arasında kadın girişimcilere yönelik farkındalığı & takdiri artırmak, ayrıca yeni bir istihdam kaynağı olarak anlamlılığını vurgulamak;
  • Online platformda bir işe girişmek isteyen göçmen kadınların ihtiyaçlarına hitap eden özel bir modül ayırarak göçmen kadınlar için daha kaynaştırmalı bir ortam oluşturmak;
  • Projenin tüm aşamalarında kaynaştırma yaparak projede kadın girişimciler & göçmen alanındaki uzmanlar da dahil en az %50 oranında kadın personel çalışmasını sağlamak;
  • Proje ekipleri, koordinatörler, katkıda bulunanlar, dernekler, sivil toplum örgütleri (STÖ) ve politika belirleyiciler için toplantılar düzenleyerek bilgi & deneyimin paylaşılmasını sağlamak ve kadın girişimcilerin Avrupa’nın dört bir yanında ilerlemesine yönelik uzun vadeli bir strateji belirlemek;
  • Bilgi teknolojilerinin (IT) rolüne dair farkındalığı artırarak AB kadın girişimciler arasında bilgi, ağ & iş yapma paylaşımı sağlamak;
  • Proje sonuçları, ağ atölyeleri, proje toplantılarının duyurularında ve yaygınlaştırmasında bilgi iletişim teknolojileri & yenilikçi araçlar kullanmak.

Danışma Kurulu

Mag.a Edith Zitz (Avusturya)

WINGS Advisory Board Edit Zitz

Toplumsal cinsiyet ve çeşitlilik algısına odaklanmıştır. Avusturya’da ve ABD’de tarih, İngilizce ve hukuk okumuştur ve yabancı yeterliliklerinin tanınması ve kamu sağlığı konularında uzmanlaşmıştır. Kendisi 1965 yılında Salzburg\’da doğmuş olup halen Graz kentinde oturmakta ve çalışmaktadır.
www.edithzitz.at

Maria Claudia Costantini (İtalya)

Dilbilim alanında uzmanlık eğitimi alan Maria Claudia Costantini 1988 yılından beri kar amacı gütmeyen sektörde çalışmakta olup sosyal araştırma, eğitim ve kültürel etkinlikler alanında birçok faaliyeti gerçekleştirmiştir.
Fondazione Risorsa Donna’nın proje tasarımcısı ve 2004 yılından beri proje yöneticisi olan Maria Claudia Costantini İtalya’da mikro kredi teşvik ve geliştirme, kadın girişimliğin teşvik edilmesi ile kadınların sosyal ve ekonomik olarak toplumla kaynaştırılması ile uğraşmaktadır.
Kendisi, Fondazione Risorsa Donna\’nın şu araştırma ve özel proje faaliyetlerine katkıda bulunmuştur: “Rutas de oportunidades para las mujeres cooperativistas. Orientación, inclusión social y emprendimiento en Guatemala”, finanse eden IILA; projenin adı “Risorsa per lo sviluppo” amacı, Roma kentinin dört bir yanında yerel alanlarda iş geliştirmeye yönelik teknik yardım ve destek amaçlı faaliyet planlarının gerçekleştirilmesi; Proje “Başla! Sostegno all’avvio di microimprese per donne non comunitarie” (kültürel bütünleşme ve yerel olarak mevcut fırsat ve kaynakların farkındalık süreçlerini hızlandırmak, yeni rekabetçi girişimlerin başlatılması ve gelişmesine pratik yardımda bulunmak ve kamu ve özel mali kaynaklara erişimi desteklemek); “Kadın ekonomisi gelişimine dair entegre hizmetler” (amaç, Roma kentinde kadın ekonomisinin gelişimini destekleyecek entegre bir eğitim ve deneysel hizmetler sistemi kurmak).
Maria Claudia ayrıca şu iki Avrupa projesi için Fondazione Risorsa Donna araştırma ekibinin üyesidir: “TYR Gençlerin cevabı. Farklı ebeveynlik modellerinin karşılaştırılması” ve “Avrupa’da kadınlar ve medya”. Her iki proje de eşit olanakların teşvik edilmesiyle ilgilidir.

Riccarda Zezza (İtalya)

WINGS Advisory Board Reccarda Zezza

42 yaşında, iki çocuklu girişimci Riccarda 15 yıl boyunca İtalya\’da çok uluslu şirketlerde (Pirelli, Microsoft, Banca Prossima - Intesa Sanpaolo Group) ve yurt dışında (Nokia) çalışarak iletişim ve proje yönetiminde görev aldı. 
İki yıl önce Piano C’yi kurarak üst düzey yöneticisi oldu. Bu örgütün kurulma amacı, geleneksel çalışma yollarını yeniden düşünmek ve yetenekleri (özellikle kadınlarınkini) ekonomiye katarak sürdürülebilir bir sosyal etki yaratmaktır. (Piano C 2012 yılında ilk ödülünü Avrupa Yatırım Bankası\’ndan “Avrupa’nın en iyi sosyal yenilikçisi” olarak aldı).

Alla Witwicka-Dudek (Polonya)

WINGS Advisory Board Alla Witwicka-Dudek

15 yıllık deneyimiyle kurumsal müşterilerine, yüksek öğrenim kurumlarına ve üniversite öğrencilerine danışmanlık ve eğitim hizmetleri veren Alla, sertifikalı bir ICC koçudur ve kariyer koçluğunda uzmanlaşmıştır. Çok sayıda projeye danışmanlık yapmış ve kişisel ve profesyonel gelişim, işçi piyasasında etkin işlev görme, çalışan markası ve danışmanlık konularında eğitim kursları vermiştir. WINGS projesi danışmanlı kurulu üyesidir. “Wroclaw’da öğrenim” adlı uluslar arası projenin koordinatörüdür ve Wroclaw Ekonomi Üniversitesinde Kariyer Hizmet Yöneticisi olarak çalışmaktadır.

Carmen Cuello (İspanya)

WINGS Advisory Board Carmen Cuello

Seville’de 1979’da doğdu, Seville Universitesi’nde İşletme Yönetimi okudu ve Pablo de Olavide Üniversitesi’nde Toplum, Yönetim ve Politika alanında yüksek lisans yaptı. 2012’den bu yana Eşitlik, Sağlık ve Sosyal Politikalar Bölgesel Bakanlığı’nda Andalusian Enstitüsü Gençlik Bölümü’nde direktör vekii olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda 2011’den bu yana Castilleja de la Cuesta (Seville) ‘de belediye danışmanıdır. Bölgesel yönetimde 2011-2012 arasında İstihdam Departmanı bölüm şefliği görevini de yürütmüştür. Daha önceleri ise özel sektörde finansal hizmetler yönetiminde çalışmış, RGD Mape Grup’da satınalma sorumlusu olarak rol almıştır.

Gülşen Akman

WINGS Advisory Board Gülşen Akman

Beş yıl süren özel sektör tecrübesinin ardından akademik kariyerine Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisiliği’nde başladı. Halen yardımcı doçent olarka aynı üniveriste devam eden Gülşen Akman akademik kariyerinin 17. Yılındadır. Yıldız Teknik Üniversitesi lisans mezunu, İTÜ yüksek lisans mezunu ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü doktora mezunudur. Doktora sonrası uygulmalarını Pensilvanya Üniversitesi’nde gerçekleştirmiştir. Araştırma alanları yeniik ve teknoloji yönetimi ve lisans öğrencileri arasında girişimcilik konularını geliştirme üzerinedir. Bunun yanı sıra Ürün geliştirme, ürün geliştirme ekiplerinin verimliliği ve proje yönetimi üzerinedir. Ulusal ve uluslararası bazı projelerde yer almıştır. Bunlardan biri de “Mesleki ve Akademik Rehber Uzmanlarının Uluslararası Alanda Gelişimi” projesidir. 43 yaşındadır ve iki çocuk annesidir.

Dorien Zelderloo (Belçika)

WINGS Advisory Board Dorien Zelderloo

Dorien Zelderloo, Markant vzw\’de proje koordinatörü olup ekibiyle birlikte kadın girişimciliği ve cinsiyet konuları hakkında projeler yönetmektedir. Meslek yaşamına Voka Ticaret Odası\’nda büyük şirketlerde çeşitlilik danışmanı olarak başlamış ve işçi piyasası konularında uzmanlaşmıştır. Voka\’da yeni ve devam eden projeler, bir proje ekibinin yönetimi ve Flaman Brabant ile Brüksel bölgelerindeki işçi piyasasının ihtiyaçlarının giderilmesinden sorumluydu. 2008 yılında macera olarak bir jiple Brüksel\’den Cape Town\’a gitti.

Dr. Lyn Batchelor (Birleşik Krallık)

WINGS Advisory Board Lyn Batchelor

Lyn, çok çeşitli işlerde çalıştıktan sonra akademiye girdi. Çalışma hayatına günlük bir gazetede foto muhabiri olarak başladı. Ardından (daha sonra evleneceği) bir Avustralya Superbike Şampiyonu ile birlikte başarılı bir motosiklet perakende işi kurdu. Bu satınalma ve yönetim işini yönetim danışmanlığı ile dengeledi ve aynı zamanda yönetim ve insan kaynakları yönetimi alanında yarı zamanlı lisans eğitimi aldı. Daha sonra tam zamanlı İstihdam İlişkileri okurken Avustralya Queensland Griffith Üniversitesi\’nde Pazarlama ve Endüstriyel İlişkiler alanlarında eğitimciliğe başladı.
2006 yılında İngiltere\’de Aberdeen Üniversitesi\’ne ilk atandığında Lisansüstü Yönetim, Girişim ve Yenilik ve Değişim programını başlattı. Ayrıca İskoçya’da lisans ve lisansüstü seviyede iş kurma ve geliştirme dersleri ve lisansüstü araştırma diplomasına yönelik araştırma metotları dersleri verdi. Doktorasını Örgütlenme araştırmaları dalında yaptı. Lyn 2010-2011 ders yılı başında Chichester Üniversitesine girdi. Bu arasa Lyn, Girişim, Yönetim ve Liderlik Okulunda (SEMAL) girişimcilik eğitimi faaliyetlerine de önderlik etmektedir. 
http://www.chi.ac.uk/staff/dr-lyn-batchelor

Sorunuz varsa veya ağımıza katılmak isterseniz
bizimle iletişime geçiniz...